Otvoren prvi kongres “Suvremeno oslikavanje dojki – Be HeRe 2024”

Na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci otvoren je prvi kongres “Suvremeno oslikavanje dojki – Be HeRe 2024” u organizaciji Doma zdravlja PGŽ, Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Rijeka, uz potporu Primorsko-goranske županije, Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija i Hrvatskog društva radiologa. Kongres je okupio renomirane stručnjake koji će predstaviti…