Poštovani,

oftalmolozi Doma zdravlja PGŽ koji su do sada ordinirali u ordinacijama na adresi Cambierieva 7 i Park Nikole Hosta 4 u Rijeci od ponedjeljka 08.04.2024. djeluju na adresi Ive Marinkovića 11 u Rijeci prema idućem radnom vremenu:

mr. sc. Dolores Baričević-Mavrinac, dr. med., spec. oftalmologije

Tel. 051 417 621

Radno vrijeme:

Ponedjeljak 13:00-20:30
Utorak 07:00-14:30
Srijeda 13:00-20:30
Četvrtak 07:00-14:30
Petak 07:00-14:30

Ines Donadić Manestar, dr. med., spec. oftalmologije

Tel. 051 417 622

Radno vrijeme:

Ponedjeljak 13:00-20:30
Utorak 07:00-14:30
Srijeda 07:00-14:30
Četvrtak 13:00-20:30
Petak 07:00-14:30

Ana Oštrić Brnjac, dr. med., spec. oftalmologije

Tel. 051 417 620

Radno vrijeme:

Ponedjeljak 13:00-20:30
Utorak 07:00-14:30
Srijeda 07:00-14:30
Četvrtak 13:00-20:30
Petak 07:00-14:30

Marta Zatezalo dr. med., spec. oftalmologije i optometrije

Tel. 051 641 045

Radno vrijeme:

Ponedjeljak 13:00-20:30
Utorak 13:00-20:30
Srijeda 07:00-14:30
Četvrtak 07:00-14:30
Petak 07:00-14:30