Poštovani,

zbog odlaska u mirovinu Nataše Kilvain, dr.med., spec. obiteljske medicine na adresi Splitska 2 u Rijeci, molimo pacijente da zdravstvenu zaštitu pronađu kod novog doktora obiteljske medicine.

Obratiti se možete idućim doktorima:

Gordana Mičetić Balog, dr.med. (zamjena Fljorina Nulleshi, dr.med.)

Adresa: Ive Marinkovića 11

Broj telefona: 051 651 622

E-mail adresa: gordana.micetic.balog@domzdravlja-pgz.hr, fljorina.nulleshi@domzdravlja-pgz.hr

Božidar Kandžija, dr. med., spec.obit.med.

Adresa: Križanićeva 2

Broj telefona: 051 373 505

E-mail adresa: bozidar.kandzija@domzdravlja-pgz.hr

Tim bez nositelja: Ana Rajnović-Ozretić, dr.med.

Adresa: Cambierieva 7

Broj telefona: 051 330 056

E-mail adresa: ana.rajnovic@domzdravlja-pgz.hr

Vanja Boškić, dr.med.

Adresa: Laginjina 22

Broj telefona: 051 440 446

E-mail adresa: vanja.boskic@domzdravlja-pgz.hr

Nives Radošević Quadranti, dr.med., spec. obit. med.

Adresa: Martina Kontuša 18

Broj telefona: 051 455 032

E-mail adresa: nives.radosevic.quadranti@domzdravlja-pgz.hr

Kontakte ostalih liječnika možete pronaći na idućoj poveznici: https://domzdravlja-pgz.hr/pretraga-kontakata/