Obavijest za pacijente dr. Nataše Kilvain

Poštovani, zbog odlaska u mirovinu Nataše Kilvain, dr.med., spec. obiteljske medicine na adresi Splitska 2 u Rijeci, molimo pacijente da zdravstvenu zaštitu pronađu kod novog doktora obiteljske medicine. Obratiti se možete idućim doktorima: Gordana Mičetić Balog, dr.med. (zamjena Fljorina Nulleshi, dr.med.) Adresa: Ive Marinkovića 11 Broj telefona: 051 651 622 E-mail adresa: gordana.micetic.balog@domzdravlja-pgz.hr, fljorina.nulleshi@domzdravlja-pgz.hr Božidar…