Otvaranje novih ordinacija Doma zdravlja Primorsko-goranske županije

Poštovani, Od 02. siječnja 2024. s radom počinju dvije ordinacije opće/obiteljske medicine Doma zdravlja Primorsko-goranske županije na lokacijama Novi Vinodolski, Jurkovo 2 te Fužine, Sveti Križ 13. Od 08. siječnja 2024. s radom počinje i ordinacija ginekologije i opstetricije na lokaciji Crikvenica, Kotorska 13a. Informacije o kontaktu i radnom vremenu ordinacija možete pronaći na padajućem…