JN-59-23/N: “Oprema za fizikalnu terapiju, GK (Uređaj za magnetnu terapiju sa kolicima, Uređaj za lasersku terapiju sa kolicima)“

Rok za dostavu ponude je 21.11.2023. godine do 12:00:00 sati. Prilog 1 – Ponudbeni list Prilog 2 – Izjava o nepostojanju osnova za isključenje Prilog 3 – Izjava o ispunjenju kriterija za odabir Prilog 4 – Izjava o medicinskim proizvodima Prilog 5 – Izjava o jamstvenom roku i servisu Prilog 6 – Troškovnik i tehničke…