VV-04-24: Prethodno savjetovanje za postupak javne nabave: ”Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu, po grupama (G1-G2) za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (2024)”

Rok se mijenja do 09.11.2023. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju Izvješće o prethodnom savjetovanju Izmjena – Obavijest o prethodnom savjetovanju Obavijest o prethodnom sudjelovanju Dokumentacija o nabavi Troškovnik – GRUPA 1 Troškovnik – GRUPA 2

Online tečaj za trudnice u Rijeci: studeni 2023.

Predavanja u okviru Tečaja pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju održat će se online u predviđenim terminima od 06.-23. studenog 2023. godine. Detaljan raspored potražite ovdje. Molimo Vas da putem iduće poveznice prijavite Vaše sudjelovanje. Za dodatne informacije obratite se putem e-mail adrese tecaj.trudnice.rijeka@domzdravlja-pgz.hr ili Vašoj patronažnoj sestri.