JN-56-23/N.: ”Oprema za fizikalnu terapiju, GK (Uređaj za dvokanalnu elektroterapiju sa kolicima, Uređaj za magnetnu terapiju sa kolicima, Uređaj za lasersku terapiju sa kolicima, Uređaj za terapijski ultrazvuk)“

Rok za dostavu ponude je 10.10.2023. godine do 12:00:00 sati. Odgovor Naručitelja na upite Prilog 1 – Ponudbeni list Prilog 2 – Izjava o nepostojanju osnova za isključenje Prilog 3 – Izjava o ispunjenju kriterija za odabir Prilog 4 – Izjava o medicinskim proizvodima Prilog 5 – Izjava o jamstvenom roku i servisu Prilog 6…