Poštovani,

Obavještavamo vas da  će  Centar izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na  lokalitetu Park Nikole Hosta 4 u  Rijeci u periodu od 03.07. do 25.08.2023.g. raditi u jednoj smjeni prema idućem radnom vremenu:

  • ponedjeljak i četvrtak u poslijepodnevnoj smjeni od 13:00 -20:30 sati
  • utorak, srijedu i petak u jutarnjoj smjeni od 07:00 – 14:30 sati

Centar na navedenoj lokaciji pruža usluge radiologije, kardiologije, pulmologije, endokrinologije i dijabetologije te oftalmologije.

Telefonski broj centra: 051 327-122  / 051 327-123.

Zahvaljujemo na razumijevanju!