Poštovani,

Zbog odsutnosti Nazifa Habibovića, dr. med. dent. u periodu od 12.06.2023. do 30.06.2023. doktori na zamjeni su:

od 12.06.2023. do 16.06.2023. Daria Franković Jadreško, dr. med. dent. na adresi Crikvenica, Kotorska 13a

Telefonski broj ordinacije je 051 782-187, a e-mail adresa daria.frankovic.jadresko@domzdravlja-pgz.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak 13:00-20:30
Utorak 07:00-14:30
Srijeda 07:00-14:30
Četvrtak 13:00-20:30
Petak 07:00-14:30
Subota I u mjesecu

 

od 19.06.2023. do 30.06.2023. Mateja Tomljanović, dr. med. dent. na adresi Selce, Maršala Tita 72A

Telefonski broj ordinacije je 051 765-315, a e-mail adresa mateja.prpic@domzdravlja-pgz.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak 13:00-20:30
Utorak 07:00-14:30
Srijeda 13:00-20:30
Četvrtak 07:00-14:30
Petak 07:00-14:30
Subota II u mjesecu