Poštovani,

Zbog odsutnosti Mateje Tomljenović, dr. med. dent. u periodu od 05.06.2023. do 16.06.2023. doktori na zamjeni su:

od 05.06.2023. do 09.06.2023. Nazif Habibović, dr. med. dent. na adresi Crikvenica, Kotorska 13a

Telefonski broj ordinacije je 051 242-245, a e-mail adresa nazif.habibovic@domzdravlja-pgz.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak 07:00-14:30
Utorak 13:00-20:30
Srijeda 07:00-14:30
Četvrtak 13:00-20:30
Petak 07:00-14:30
Subota III u mjesecu

 

od 12.06.2023. do 16.06.2023. mr. sc. Sanja Špoljarić, dr. med. dent. na adresi Crikvenica, Kotorska 13a

Telefonski broj ordinacije je 051 242-702, a e-mail adresa sanja.spoljaric@domzdravlja-pgz.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak 13:00-20:30
Utorak 07:00-14:30
Srijeda 13:00-20:30
Četvrtak 07:00-14:30
Petak 07:00-14:30
Subota II u mjesecu