VV-03-23: Prethodno savjetovanje za postupak javne nabave: ”Laboratorijski potrošni materijal uz najam uređaja, po grupama (G1-G5) [LAB3], za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (2023)”

Izvješće o prethodnom savjetovanju Obavijest o prethodnom savjetovanju Dokumentacija o nabavi: Laboratorijski potrošni materijal uz najam uređaja, po grupama (G1-G5) Troškovnik – GRUPA 1- Laboratorijski potrošni materijal za biokemijske analizatore uz najam uređaja Troškovnik – GRUPA 2- Laboratorijski potrošni materijal za hematološki brojač uz najam uređaja Troškovnik – GRUPA 3 – Laboratorijski potrošni materijal za…