tecaj-za-trudnice-dom-zdravlja-rijeka-2022

Predavanja u okviru Tečaja pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju održat će u prostorijama Općine Matulji na adresi Kastavska cesta 4 (ispod Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“) od 05.-08. prosinca 2022. godine s početkom u 13 sati. Detaljan raspored potražite OVDJE.

Za prijavu i dodatne informacije obratite se pripadajućoj patronažnoj sestri ili na e-mail adrese: viktorija.vlasic@domzdravlja-pgz.hr i kornelia.vidovic@domzdravlja-pgz.hr.