11111

Loading map...

Loading

 • Rijeka

  Bože Vidasa 16a

  Ordinacije opće medicine
  Kristina Dijan, dr. med. (zamjena dr. Martina Marač Brusić) – Telefon +385 51 262-826
  Ivana Vlastelić, dr. med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 262-326
  Vedrana Teskera, dr. med. (zamjena dr. Vedrana Tudor Špalj) – Telefon +385 51 263-298
  Katarina Sabadi, dr. med. – Telefon +385 51 440-460

  Ordinacije za predškolsku djecu
  Mia Brajović-Blašković, dr. med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 262-822

  Ginekološke ordinacije
  Branka Buneta, dr. med., specijalistica ginekologije – Telefon +385 51 264-866

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  Aleksandra Nefat, dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije – Telefon +385 51 262-437

  PatronažaTelefon +385 51 440-463


  Braće Monjac 5

  Centar za psihosocijalnu pomoć stradalnicima domovinskog rata (PSP)
  sr Blaženka Blečić – Telefon +385 51 261-656


  Franje Čandeka 6a

  PatronažaTelefon +385 51 672-727


  Cambierieva 2

  Stomatološka ordinacija
  Zlatko Cirković, dr. med. dent. – Telefon +385 51 330-740

  Ginekološka ordinacija
  Karolina Ćosić-Vušković, dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije – Telefon +385 51 330-691

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  Vesna Štiglić, dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije – Telefon +385 51 339-673


  Cambierieva 7

  Ordinacije za predškolsku djecu
  Madlen Mihalić, dr. med., specijalist pedijatrije – Telefon +385 51 301-583

  Stomatološka ordinacija
  Anja Medić Arko, dr. med. dent. – Telefon +385 51 335 588

  SavjetovališteTelefon +385 51 336-046

  Dežurna služba
  Dentalne medicine – Telefon +385 51 335-588
  Opće medicine – Telefon +385 51 335-588
  Zdravstvene zaštite djece – Telefon +385 51 335-588


  Đ. Catti 1

  Ordinacija opće medicine
  Kartoteka – Telefon +385 51 612-290
  Lea Tripar, dr. med. (zamjena dr. Nataša Amanović Jamnik)- Telefon +385 51 612-289
  Lea Tripar, dr. med. – Telefon +385 51 622-402


  Franje Čandeka 36b2

  Ordinacija opće medicine
  Suzana Škrbić-Dubrović, dr. med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 641-107
  Elida Ćiković Đermadi, dr. med. specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 641-108
  Katarina Pavlović, dr. med. – Telefon +385 51 641-108
  Dejan Filipović, dr. med. – Telefon +385 51 641-758

  Patronaža ITelefon +385 51 645-933
  Patronaža IITelefon +385 51 641-162


  Ivana Žorža bb

  Stomatološka ordinacija
  Nataša Bernetić, dr. med. dent. – Telefon +385 51 541-631

  PatronažaTelefon +385 51 541-107

  Opća medicina

  Nataša Bakarčić, dr. med. – Telefon +385 51 541-634


  Ive Marinkovića 11

  Ordinacija opće medicine
  dr. sc. Zdenka Baričev-Novaković, dr. med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 651-609
  Natali Dropulić-Bakarčić dr. med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 321-456
  Sunčica Grahovac dr. med. (zamjena dr. Zorica Todorović Kudić) – Telefon +385 51 335-903
  Gordana Mičetić Balog, dr. med. – Telefon +385 51 651-622
  Ida Maroević, dr. med. – Telefon +385 51 335-903

  PatronažaTelefon +385 51 211-284

  Stomatološke ordinacije
  Marinka Badurina, dr. med. dent. – Telefon +385 51 323-279

  Ordinacije medicine rada
  prof. dr. sc. Hrvoje Lalić, dr. med., specijalist medicine rada – Telefon +385 51 322-359

  Psihijatrijska ordinacija
  izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić – Hero, dr. med., specijalistica psihijatrije – Telefon +385 51 330-781
  Ramiz Bučuk, dr. med., specijalist psihijatrije – Telefon +385 51 211-730

  Ginekološka ordinacija
  Marija Prpić Gršković, dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije – Telefon +385 51 371-193

  Psiholozi
  prof. Mirta Lukežić – Telefon +385 51 651-632


  J.Mohorića 27b

  Ordinacija opće medicine
  Tajana Katinić Zorić, dr. med. (zamjena Tanja Celevska, dr. med.) – Telefon +385 51 445-676


  Kalina 12

  Ordinacija opće medicine
  Koraljka Čop, dr. med. (zamjena Saša Rodić, dr. med.) – Telefon +385 51 459-112

  Sanitetski prijevozTelefon +385 51 338-110
  Zdravko Vujaković – voditelj – Telefon +385 51 400-802


  Krešimirova 42

  Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
  – Telefon +385 51 213-454
  Ljiljana Bakić Štih, dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije – Telefon +385 51 335-980


  Krešimirova 52a

  Centralni laboratorij
  mag.med.biokem. Jelena Čargonja – Telefon +385 51 666-055
  mag.med.biokem. – soba 201a – Telefon +385 51 666-077
  mag.med.biokem. – soba 206 – Telefon +385 51 666-030
  mag.med.biokem. – priz.šalter – Telefon +385 51 666-031


  Križanićeva 2

  Ordinacije opće medicine
  Božidar Kandžija, dr. med. (zamjena Fljorina Nulleshi, dr. med.) – Telefon +385 51 373-505


  Kumičićeva 8

  PatronažaTelefon +385 51 219-385

  Ordinacije opće medicine
  Miljana Badurina, dr. med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 452-288
  rad.vrijeme: parni ujutro,neparni popodne
  Adrijana Tomas, dr. med. – Telefon +385 51 452-288
  rad.vrijeme: parni popodne, neparni ujutro

  Stomatološka ordinacija
  Andreja Jurasić Dragović, dr. med. dent. – Telefon +385 51 218-335
  Milan Krmpotić, dr. med. dent – Telefon +385 51 218-335

  Psihijatrijska ordinacija
  kartoteka – Telefon +385 51 400-651
  Tomislav Ahel, dr. med., specijalist psihijatrije – Telefon +385 51 400-650

  Zdravstvena njega u kući
  Nadia Stanković, Doris Mičetić, Marina Dragila, Gordana Grenko, Žana Brnić, Zora Modrić – medicinske sestre – Telefon +385 51 666-022


  Laginjina 22

  Ordinacija opće medicine
  Vanja Boškić, dr. med. – Telefon +385 51 440-446

  Patronaža ITelefon +385 51 511-085
  Patronaža IITelefon +385 51 504-801


  M. Kontuša 18

  Ordinacija opće medicine
  Jasna Rodin, dr. med. – Telefon +385 51 455-032

  Ordinacija opće medicine
  Martina Baretić, dr. med.- Telefon +385 51 453-544

  Stomatološke ordinacije
  Lovorka Fućak-Pavešić, dr. med. dent. – Telefon +385 51 453-548
  Kristina Klausberger, dr. med. dent. – Telefon +385 51 453-548

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  Gordana Vizintin, dr. med., specijalistica fizikalne medicine – Telefon +385 51 453-549

  Patronaža ITelefon +385 51 453-547
  Patronaža IITelefon +385 51 455-031


  Osječka 72/1

  Ordinacije opće medicine
  Dejan Ivošević, dr. med., specijalist obiteljske medicine – Telefon +385 51 266-408
  Tanja Kolarić Blažičko, dr. med. (zamjena dr. Iva Lisica) – Telefon +385 51 268-296
  Davor Romić, dr. med. – Telefon +385 51 268-342

  Ginekološka ordinacija
  Tim bez nositelja – Telefon +385 51 266-414

  Ordinacije za predškolsku djecu
  prof. dr. sc. Antun Sasso, dr. med., specijalist pedijatrije – Telefon +385 51 268-541

  Stomatološke ordinacije
  Mario Adžić, dr. med. dent. – Telefon +385 51 266-409

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  Nives Jerkić, dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije – Telefon +385 51 266-413

  Patronaža ITelefon +385 51 440-172
  Patronaža IITelefon +385 51 266-127


  Park N. Hosta 3

  Ordinacija opće medicine
  Anđelka Samardžija, dr. med. – Telefon +385 51 327-321


  Park N. Hosta 4

  Centar za prevenciju kroničnih masovnih bolesti 
  T: +385 51 327-122
  T: +385 51 327-123
  F: +385 51 336-126

  Pulmologija
  mr. sc. Željko Kupanovac, dr. med., specijalist interne medicine – subspecijalist pulmologije

  Oftalmologija
  mr. sc. Dolores Baričević-Mavrinac, dr. med., specijalistica oftalmologije
  mr. sc. Inge Bošković Dragičević, dr. med., specijalistica oftalmologije

  Radiološka dijagnostika
  Emina Grgurević-Dujmić, dr. med., specijalistica radiologije
  Denis Zvonarić, dr. med., specijalist radiologije

  Interna medicina
  Maja Margić Peršić, dr. med., specijalistica interne medicine

  Kardiologija
  Alenka Brozina, dr. med. specijalistica interne medicine – subspecijalistica kardiologije
  Nenad Kovačević, dr. med., specijalist interne medicine


  Park N.Hosta 5

  Centar specijalističke dentalne zdravstvene zaštite

  Stomatološke ordinacije
  Marina Smojver, dr. med. dent. – Telefon +385 51 454-655

  Spcijalistička ordinacija dentalne protetike
  prim. mr. sc. Marica Šimunović-Šoškić, dr. med. dent., specijalist stomatološke protetike – Telefon +385 51 213-507

  Spcijalistička ordinacija ortodoncije
  Igor Kušićka, dr. med. dent., specijalist ortodoncije – Telefon +385 51 213-859
  Napomena: Ordinacija će primati narudžbe za nove pacijente (prve preglede) od 01.07.2018., a moguće je i e-naručivanje

  Spcijalistička ordinacija oralne kurirgije
  mr. sc. Willy Kocjan, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije – Telefon +385 51 331-261
  Dean Kordić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije – Telefon +385 51 331-261

  Zubni RTGTelefon +385 51 330-292


  Pulska 46

  PatronažaTelefon +385 51 261-062

  Ordinacija opće medicine
  Ena Filipović Ferenčić, dr. med. – Telefon +385 51 631-621


  Riva Boduli 5

  Stomatološka ordinacija
  Milan Krmpotić, dr. med. dent. – preseljena je na adresu Kumičićeva 8, 51000 Rijeka – Telefon +385 51 494-896


  S. Krautzeka 25

  PatronažaTelefon +385 51 216-299


  Splitska 2

  Ordinacije opće medicine
  Nataša Kilvain, dr. med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 213-759

  PatronažaTelefon +385 51 211-919


  Studentska 1

  Ordinacija opće medicine
  Mila Feri-Matić Puljar, dr. med., specijalistica školske medicine – Telefon +385 51 211-586

  Stomatološka ordinacija
  Emili Blečić Sesar, dr. med. dent. – Telefon +385 51 494-896
  Mario Krmpotić, dr. med. dent. – Telefon +385 51 494-896


  Srdoči 65d

  Stomatološke ordinacije
  Dijana Stojković, dr. med. dent. – Telefon +385 51 445-823


  Tizianova 15

  Mobilni palijativni timoviTelefon +385 51 323-168
  Mirela Papić Polić, dr. med.
  Marija Delić, dr. med.
  Grmaškoski Belušić Tatjana, dr. med.
  Milana Topić, dr. med.


  Trg Viktora Bubnja 1/II

  Sportska ambulantaTelefon +385 91 251-8208 (pon-pet ujutro)


  Turkovo 40/1

  Ordinacije za predškolsku djecu
  dr. sc. Gordana Pelčić, dr. med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 681-803

  Ginekološka ordinacija
  Telefon +385 51 682-093

  Stomatološke ordinacije
  Milena Batinić, dr. med. dent. – Telefon +385 51 682-075

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  Magda Rajković Ojurović, dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije – Telefon +385 51 682-073

  PatronažaTelefon +385 51 681-803


   

  Zametska 63

  PatronažaTelefon +385 51 641-014


  Čavle – Čavle 213

  Ordinacije opće medicine
  Sandra Ušljebrka Šimunović, dr. med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 259-624
  Sanja Dokoza Matejčić, dr. med. – Telefon +385 51 259-868

  PatronažaTelefon +385 51 549-270


  Jelenje – Podkilavačka 6

  Ordinacije opće medicine
  Arifa Mahmić, dr. med.  – Telefon +385 51 296-011

  PatronažaTelefon +385 51 296-867


  Kraljevica – Frankopanska 9

  Ordinacije opće medicine
  Miranda Copetti-Modrčin, dr. med. – Telefon +385 51 281-232

  PatronažaTelefon +385 51 282-233


  Kostrena – Glavani 89a

  PatronažaTelefon +385 51 288-738

  Ordinacija opće medicine
  Vedrana Sablić – Brazzoduro, dr. med., specijalist obiteljske medicine – Telefon +385 51 288-930 liječnik, +385 51 288 011 sestra

  Stomatološke ordinacije
  dr. sc. Anja Sasso, dr. med. dent. – Telefon +385 51 288-705

  Ginekološka ordinacija
  prim. Đuro Ćuk, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
  prim. dr. sc. Jasna Gobić, dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije – Telefon +385 51 401-774, 401-775


  Bakar – Hreljin 229b

  Ordinacija opće medicine
  Zoran Adžić, dr.med. – Telefon +385 51 809-222

  Ordinacija za predškolsku djecu
  Sanja Rodić-Tomljenović, dr. med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 809-754


  Kastav – Šporova jama 1

  Ordinacija za predškolsku djecu
  Nataša Dančulović Škalamera, dr. med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 691-496

  Stomatološka ordinacija
  Arijana Jovanović Dangubić, dr. med. dent. – Telefon +385 51 691-418

  PatronažaTelefon +385 51 691-092


  Klana – Klana 213

  Ordinacija opće medicine
  Marta Zatezalo, dr. med. – Telefon +385 51 808-203

  PatronažaTelefon +385 51 808-527


  Škrljevo – Škrljevo 308b

  Ordinacija za predškolsku djecu
  Sanja Rodić Tomljenović, dr. med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 445-309


  Krasica – Krasica 157

  PatronažaTelefon +385 51 766-586


  Viškovo – Viškovo 15

  PatronažaTelefon +385 51 258-739


  Zlobin – Zlobin 157

  Ordinacija opće medicine
  Zoran Adžić, dr. med. – Telefon +385 51 800-133

 • Crikvenica – Kotorska 13a

  Ordinacije opće medicine
  Alen Malašević, dr. med., specijalist obiteljske medicine  – Telefon +385 51 781-642
  Tereza Sajda, dr. med. – Telefon +385 51 445-185

  Radiološka ordinacija
  Veljko Markušić, dr. med., specijalist radiologije

  Ordinacije dentalne medicine
  Darija Franković Jadreško, dr. med. dent. – Telefon +385 51 782-187
  mr. sc. Sanja Špoljarić, dr. med. dent.

  PatronažaTelefon +385 51 241-855

  Med. biokem. laboratorijTelefon +385 51 242-084


  Jadranovo – Vladimira Nazora bb

  Ordinacije opće medicine
  Alen Malašević, dr. med., specijalist obiteljske medicine – Telefon +385 51 246-009


  Novi Vinodolski – Kralja Tomislava 24

  Ordinacije zdravstvene zaštite predškolske djece
  Zdenka Škorić – Kovačić, dr. med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 244-215

 • Čabar – Narodnog oslobođenja 7

  UpravaTelefon +385 51 821-081

  Ordinacija opće medicine
  Stojan Gajić, dr. med. – Telefon +385 51 440-188 (pon popodne / sri i pet ujutro)

  Stomatološke ordinacije
  Brumini Martina, dr. med. dent. – Telefon +385 51 821-401

  Fizikalna terapijaTelefon +385 51 821-012


  Gerovo – Zagrebačka 5

  Sanitetski prijevoz Telefon +385 51 445-542

  Ordinacije opće medicine
  Valentina Kovač Šestan, dr. med. – Telefon +385 51 823-171 (pon, sri i pet ujutro / uto i čet popodne)

  PatronažaTelefon +385 51 823-171


  Prezid – Goranska 7

  Ordinacija opće medicine
  Stojan Gajić, dr. med. – Telefon +385 51 822-135 (uto ujutro / čet popodne)


  Tršće – Ivana Kovača 16

  Ordinacije opće medicine
  Tim bez nositelja, dr.med – Telefon +385 51 824-130 (pon i sri popodne / uto, čet i pet ujutro)

 • Delnice – Šetalište I. G. Kovačića 1

  UpravaTelefon +385 51 812-237, T: +385 51 812-143

  PatronažaTelefon +385 51 811-233

  Specijalistička ordinacija interne medTelefon +385 51 813-251

  Radiološka dijagnostika
  Vidica Svetličić Antić, dr. med., specijalistica radiologije – Telefon +385 51 445-306

  Fizikalna med. i rehabilitacijaTelefon +385 51 812-187

  Mobilni palijativni tim
  Danijel Premuš, dr. med. Telefon +385 51 445-866

  Med. biokem. laboratorijTelefon +385 51 811-800

  Ordinacije opće medicine
  Petar Stojić, dr. med. (zamjena za Jelenu Pavić Mamula, dr. med.)  – Telefon +385 51 811-080

  Pedijatrijska ordinacija
  Silvija Kamber, dr. med. – Telefon +385 51 811-861


  Brod na Kupi – Zrinska 11

  Ordinacije opće medicine
  Josip Skender, dr. med. – Telefon :+385 51 837-024


  Brod Moravice – I. G. Kovačića 18

  Ordinacije opće medicine
  Josip Skender, dr. med. – Telefon +385 51 817-179

  Patronaža – Telefon +385 51 816-728


  Fužine – Sveti križ 13

  PatronažaTelefon +385 51 830-243


  Mrkopalj – Školska 6

  Ordinacije opće medicine
  Iva Pizent, dr. med. – Telefon +385 51 833-233

  Stomatološke ordinacije
  Nazif Habibović, dr. med. dent. – Telefon +385 51 833-103


  Ravna Gora – Vatrogasna 21

  Ordinacije opće medicine
  Anita Jurković Jakovac, dr. med. – Telefon +385 51 818-445

  PatronažaTelefon +385 51 818-424


  Skrad – Jakova Blaževića Blaža 9

  Ordinacije opće medicine
  Marija Skender, dr. med. – Telefon +385 51 810-690

 • Krk – Vinogradska 2b

  UpravaTelefon T: +385 51 221-155

  Ordinacija opće medicine
  Alemka Žic, dr. med. – Telefon +385 51 221-264
  Karmen Barbiš, dr. med. – Telefon +385 51 221-224

  Ordinacije za predškolsku djecu
  Ines Jurčević, dr. med., specijalstica pedijatrije – Telefon +385 51 221-506

  Radiološka dijagnostika
  mr. sc. Sonja Bjelanović, dr. med., specijalistica radiologije – Telefon +385 51 221-518

  PatronažaTelefon +385 51 221-155

  Stomatološke ordinacije
  Marina Polonio-Grdinić, dr. med. – Telefon +385 51 222-296

  Med.biokem. laboratorijTelefon +385 51 221-956


  Malinska – Lina Bolmarčića 2

  PatronažaTelefon +385 51 858-081

  Ordinacije opće medicine
  Vladimir Pereković, dr. med. – Telefon +385 51 859-194


  Vrbnik – Varoš 19

  Ordinacije opće medicine
  Marinka Tičić, dr. med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 857-010

  Stomatološke ordinacije
  Krišto Jasna, dr. med. – Telefon +385 51 857-378

 • Mali Lošinj – Dominika Skopinića 4

  UpravaTelefon +385 51 231-737

  Ordinacije opće medicine
  mr. sc. Branko Lakner, dr. med. – Telefon +385 51 238-211
  Sandra Milinković, dr. med. – Telefon +385 51 233-738

  Ivana Mračić Buljeta, dr. med.

  Daniel Bačić, dr. med. – Telefon +385 51 233-827 (pon, sri, čet i pet ujutro / uto popodne / II. sub u mjesecu)

  Stomatološke ordinacije
  Ema Saltović, dr. med. dent. (zamjena za Marko Pilaš, dr. med. dent.) – Telefon +385 51 232-119

  Spcijalistička ordinacija – kurirgija
  Borislav Matec, dr. med., specijalist kirurgije – Telefon +385 51 233-740

  Radiološka dijagnostika
  Tanja Mikuličić, dr. med., specijalistica radiologije – Telefon +385 51 232-007

  Hemodijaliza
  Kristijan Mužić, dr. med., specijalist interne medicine – Telefon +385 51 238-008

  Specijalistička ordinacija – interne medicine
  Kristijan Mužić, dr. med., specijalist interne medicine

  Stacionar s rodilištem
  Mirjana Aušperger-Mužić, dr. med., specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja – Telefon +385 51 231-844

  PatronažaTelefon +385 51 238-002

  Fizikalna medicina
  Slavica Kobale – Telefon +385 51 238-019


  Cres – Turion 26

  Ordinacije opće medicine
  Biserka Šupraha, dr. med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 572-214

  PatronažaTelefon +385 51 572-220

 • Opatija – Stube dr. V. Ekl 1

  UpravaTelefon +385 51 271-852

  Ordinacije opće medicine
  Ingrid Kinkela Baričević, dr. med., sepcijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 271-363

  Ordinacije medicine rada
  Mirjana Blažević, dr. med., specijalistica medicine rada – Telefon +385 51 272-308

  PatronažaTelefon +385 51 271-476

  Med. biokem. laboratorijTelefon +385 51 271-194


  Opatija – Nova cesta 97

  Ordinacije za predškolsku djecu
  doc. dr. sc. Sanja Brajnović – Zaputović, dr. med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 271-570

  Radiološka dijagnostika
  Sonja Bačić Požgaj, dr. med., specijalistica radiologije – Telefon +385 51 271-265
  Naručivanje na pretrage možete izvršiti osobno ili telefonom: pon i čet 18-19h ili uto, sri i pet 12-13h 

  Okulistika
  Nenad Radić, dr. med., specijalist oftalmologije – Telefon +385 51 271-052


  Lovran – IX Rujna 3

  Ordinacija opće medicine
  Viktor Simonović, dr. med. (zamjena za Marin Tripar, dr. med.) – Telefon +385 51 292-080

  Ordinacije za predškolsku djecu
  mr. sc. Suzana Surijan, dr. med, specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 291-042


  Matulji – Cesta dalmatinskih brigada 30b

  Ordinacije opće medicine
  Iris Šaftić Kanič, dr.med. – Telefon +385 51 275-303

  Irena Markić, dr. med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 274-800
  Majda Jurčec, dr. med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 445-121

  Stomatološke ordinacije
  Jasna Butorac Glomazić, dr. med. dent. – Telefon +385 51 277-104

  Ordinacije za predškolsku djecu
  Jasna Žirovnik, dr. med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 276-725

  Ginekološka ordinacija
  Edmond Paljušaj, dr. med., specijalist ginekologije – Telefon +385 51 276-719

  PatronažaTelefon +385 51 276-706

 • Lopar – Lopar 487

  Ordinacije opće medicine
  Kristina Hendija, dr. med. – Telefon +385 51 775-165


  Rab – Palit 143a

  UpravaTelefon +385 51 776-980

  Ordinacije opće medicine
  Dizdarević Aris, dr. med., specijalist obiteljske medicine – Telefon +385 51 724-284

  Dentalna medicina
  Filip Jovanić, dr. med. dent. – Telefon +385 51 440-138

  Specijalistička ordinacija – interne medicine – Hemodijaliza
  Zvonimir Španjol-Pandelo, dr. med., specijalist interne medicine – Telefon +385 51 724-506

  PatronažaTelefon +385 51 776-988

  Radiološka dijagnostikaTelefon +385 51 776-990

  Med.biokem. laboratorijTelefon +385 51 724-290

 • Gomirje – J. Mamule bb

  Ordinacije opće medicine
  Tihomir Umiljenović, dr. med. – Telefon +385 51 878-148


  Vrbovsko – Dobra 20

  UpravaTelefon +385 51 875-838

  Ordinacije opće medicine
  Tihomir Umiljenović, dr. med. – Telefon +385 51 875-103

  Ginekologija

  Csik Mirko, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

  doc. dr. sc. Stanislav Rupčić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

  PatronažaTelefon +385 51 875-838

  Fizikalna medicina i rehabilitacija

  Dražen Francetić, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – Telefon +385 51 875-147

  Stomatološke ordinacije
  Ante Brekalo, dr. med. dent. – Telefon +385 51 875-275
  Monika Kovačić, dr. med. dent. – Telefon +385 51 445-692