11111

Loading map...

Loading

 • Bože Vidasa 16a, Rijeka

  Ordinacije opće medicine
  Kristina Dijan, dr.med. (zamjena dr.Martina marač Brusić) – Telefon +385 51 262-826
  Ivana Vlastelić, dr.med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 262-326
  Vedrana Teskera, dr.med. (zamjena dr. Vedrana Tudor Špalj) – Telefon +385 51 263-298
  Katarina Sabadi, dr.med. – Telefon +385 51 440-460

  Ordinacije za predškolsku djecu
  Mia Brajović-Blašković, dr.med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 262-822

  Ginekološke ordinacije
  Branka Buneta, dr.med., specijalistica ginekologije – Telefon +385 51 264-866

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  Aleksandra Nefat, dr.med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije – Telefon +385 51 262-437

  PatronažaTelefon +385 51 440-463


  Braće Monjac 5, Rijeka

  Centar za psihosocijalnu pomoć stradalnicima domovinskog rata (PSP)
  sr Blaženka Blečić – Telefon +385 51 261-656


  Franje Čandeka 6a, Rijeka

  PatronažaTelefon +385 51 672-727


  Cambierieva 2, Rijeka

  Stomatološka ordinacija
  Zlatko Cirković, dr.med.dent. – Telefon +385 51 330-740

  Ginekološka ordinacija
  Karolina Ćosić-Vušković, dr.med., specijalistica ginekologije i opstetricije – Telefon +385 51 330-691

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  Vesna Štiglić, dr.med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije – Telefon +385 51 339-673


  Cambierieva 7, Rijeka

  Ordinacije za predškolsku djecu
  Madlen Mihalić, dr.med., specijalist pedijatrije – Telefon +385 51 301-583

  Stomatološka ordinacija
  Anja Medić Arko, dr.med.dent. – Telefon +385 51 335 588

  SavjetovališteTelefon +385 51 336-046

  Dežurna služba
  Dentalne medicine – Telefon +385 51 335-588
  Opće medicine – Telefon +385 51 335-588
  Zdravstvene zaštite djece – Telefon +385 51 335-588


  Đ. Catti 1, Rijeka

  Ordinacija opće medicine
  Kartoteka – Telefon +385 51 612-290
  Lea Tripar, dr.med. (zamjena dr. Nataša Amanović Jamnik)- Telefon +385 51 612-289
  Lea Tripar, dr.med. – Telefon +385 51 622-402


  Franje Čandeka 36b2, Rijeka

  Ordinacija opće medicine
  Suzana Škrbić-Dubrović, dr.med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 641-107
  Elida Ćiković Đermadi, dr.med. specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 641-108
  Dejan Filipović, dr.med. – Telefon +385 51 641-758

  Patronaža ITelefon +385 51 645-933
  Patronaža IITelefon +385 51 641-162


  Ivana Žorža bb, Rijeka

  Stomatološka ordinacija
  Nataša Bernetić, dr.med.dent. – Telefon +385 51 541-631

  PatronažaTelefon +385 51 541-107

  Opća medicina

  Nataša Bakarčić, dr.med. – Telefon +385 51 541-634


  Ive Marinkovića 11, Rijeka

  Ordinacija opće medicine
  dr. sc. Zdenka Baričev-Novaković, dr.med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 651-609
  Natali Dropulić-Bakarčić dr.med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 321-456
  Sunčica Grahovac dr.med. (zamjena dr. Zorica Todorović Kudić) – Telefon +385 51 335-903
  Gordana Mičetić Balog, dr.med. – Telefon +385 51 651-622
  Ida Maroević, dr.med. – Telefon +385 51 335-903

  PatronažaTelefon +385 51 211-284

  Stomatološke ordinacije
  Marinka Badurina, dr.med.dent. – Telefon +385 51 323-279

  Ordinacije medicine rada
  prof. dr. sc. Hrvoje Lalić, dr.med., specijalist medicine rada – Telefon +385 51 322-359

  Psihijatrijska ordinacija
  prim. dr. sc. Elizabeta Dadić – Hero, dr.med., specijalistica psihijatrije – Telefon +385 51 330-781
  Ramiz Bučuk, dr.med., specijalist psihijatrije – Telefon +385 51 211-730

  Ginekološka ordinacija
  Marija Prpić Gršković, dr.med., specijalistica ginekologije i opstetricije – Telefon +385 51 371-193

  Psiholozi
  prof. Mirta Lukežić – Telefon +385 51 651-632


  J.Mohorića 27b, Rijeka

  Ordinacija opće medicine
  Tajana Katinić Zorić, dr.med. (zamjena Ani Jolić Lončarić, dr.med.) – Telefon +385 51 445-676


  Kalina 12, Rijeka

  Ordinacija opće medicine
  Koraljka Čop, dr.med. (zamjena Saša Rodić, dr.med.) – Telefon +385 51 459-112

  Sanitetski prijevozTelefon +385 51 338-110
  Zdravko Vujaković – voditelj – Telefon +385 51 400-802


  Krešimirova 42, Rijeka

  Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

  – Telefon +385 51 213-454
  Ljiljana Bakić Štih, dr.med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije – Telefon +385 51 335-980


  Krešimirova 52a, Rijeka

  Centralni laboratorij
  mag.med.biokem. Jelena Čargonja – Telefon +385 51 666-055
  mag.med.biokem. – soba 201a – Telefon +385 51 666-077
  mag.med.biokem. – soba 206 – Telefon +385 51 666-030
  mag.med.biokem. – priz.šalter – Telefon +385 51 666-031


  Križanićeva 2, Rijeka

  Ordinacije opće medicine
  Božidar Kandžija, dr.med. – Telefon +385 51 373-505


  Kumičićeva 8, Rijeka

  PatronažaTelefon +385 51 219-385

  Ordinacije opće medicine
  Miljana Badurina, dr.med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 452-288
  rad.vrijeme: parni ujutro,neparni popodne
  Adrijana Tomas, dr.med. – Telefon +385 51 452-288
  rad.vrijeme: parni popodne,neparni ujutro

  Stomatološka ordinacija
  Andreja Jurasić Dragović, dr.med.dent. (zamjena Iva Trkovnik Lešić, dr.med.dent.) – Telefon +385 51 218-335

  Psihijatrijska ordinacija
  kartoteka – Telefon +385 51 400-651
  Tomislav Ahel, dr.med., specijalist psihijatrije – Telefon +385 51 400-650

  Zdravstvena njega u kući
  Nadia Stanković, Doris Mičetić, Marina Dragila, Gordana Grenko, Žana Brnić, medicinske sestre- Telefon +385 51 666-022


  Laginjina 22, Rijeka

  Ordinacija opće medicine
  Vanja Boškić, dr.med. – Telefon +385 51 440-446

  Patronaža ITelefon +385 51 511-085
  Patronaža IITelefon +385 51 504-801


  M. Kontuša 18, Rijeka

  Ordinacija medicine rada
  Jasna Rodin, dr.med., specijalistica medicine rada – Telefon +385 51 455-032

  Ordinacija opće medicine
  Martina Baretić, dr.med.- Telefon +385 51 453-544

  Stomatološke ordinacije
  Lovorka Fućak-Pavešić, dr.med.dent. – Telefon +385 51 453-548
  Kristina Klausberger, dr.med.dent. – Telefon +385 51 453-548

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  Gordana Vizintin, dr.med., specijalistica fizikalne medicine – Telefon +385 51 453-549

  Patronaža ITelefon +385 51 453-547
  Patronaža IITelefon +385 51 455-031


  Osječka 72/1, Rijeka

  Ordinacije opće medicine
  Dejan Ivošević, dr.med., specijalist obiteljske medicine – Telefon +385 51 266-408
  Tanja Kolarić Blažičko, dr.med. (zamjena dr. Iva Lisica) – Telefon +385 51 268-296
  Davor Romić, dr.med. – Telefon +385 51 268-342

  Ginekološka ordinacija
  Tim bez nositelja – Telefon +385 51 266-414

  Ordinacije za predškolsku djecu
  prof. dr. sc. Antun Sasso, dr.med., specijalist pedijatrije – Telefon +385 51 268-541

  Stomatološke ordinacije
  Mario Adžić, dr.med.dent. – Telefon +385 51 266-409

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  Nives Jerkić, dr.med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije – Telefon +385 51 266-413

  Patronaža ITelefon +385 51 440-172
  Patronaža IITelefon +385 51 266-127


  Park N. Hosta 3, Rijeka

  Ordinacija opće medicine
  Anđelka Samardžija, dr.med. – Telefon +385 51 327-321


  Park N. Hosta 4, Rijeka

  Centar za prevenciju kroničnih masovnih bolesti
  T: +385 51 327-122
  T: +385 51 327-123
  F: +385 51 336-126

  Pulmologija
  mr. sc. Željko Kupanovac, dr. med. specijalist interne medicine, subspecijalist pulmologije

  Okulistika
  mr. sc. Dolores Baričević-Mavrinac, dr.med., specijalistica oftalmologije
  mr. sc. Inge Bošković Dragičević, dr.med., specijalistica oftalmologije

  Radiološka dijagnostika
  Emina Grgurević-Dujmić, dr.med., specijalistica radiologije
  Denis Zvonarić, dr.med., specijalist radiologije

  Interna medicina
  Maja Margić Peršić, dr.med., specijalistica interne medicine

  Kardiologija
  Alenka Brozina, dr.med. specijalistica interne medicine, subspecijalistica kardiologije
  Nenad Kovačević, dr. med, specijalist interne medicine


  Park N.Hosta 5, Rijeka

  Centar specijalističke dentalne zdravstvene zaštite

  Stomatološke ordinacije
  Marina Smojver, dr.med.dent. – Telefon +385 51 454-655
  Mario Krmpotić, dr.med.dent. Telefon +385 51 332-851

  Spcijalistička ordinacija dentalne protetike
  prim. mr. sc. Marica Šimunović-Šoškić, dr.med.dent., specijalist stomatološke protetike – Telefon +385 51 213-507

  Spcijalistička ordinacija ortodoncije
  Igor Kušićka, dr.med.dent., specijalist ortodoncije – Telefon +385 51 213-859

  Spcijalistička ordinacija oralne kurirgije
  mr. sc. Willy Kocjan, dr.med.dent., specijalist oralne kirurgije – Telefon +385 51 331-261
  Dean Kordić, dr.med.dent., specijalist oralne kirurgije – Telefon +385 51 331-261

  Zubni RTGTelefon +385 51 330-292


  Pulska 46, Rijeka

  PatronažaTelefon +385 51 261-062

  Ordinacija opće medicine
  Ena Filipović Ferenčić, dr.med. (zamjena Darian Volarić, dr.med.) – Telefon +385 51 631-621


  Vukovarska 57a, Rijeka

  Stomatološka ordinacija
  Emili Blečić Sesar, dr.med.dent. – Telefon + 385 51 672 – 553


  Riva Boduli 5, Rijeka

  Stomatološka ordinacija
  Milan Krmpotić, dr.med.dent. – Telefon +385 51 212-514


  S. Krautzeka 25, Rijeka

  PatronažaTelefon +385 51 216-299


  Splitska 2, Rijeka

  Ordinacije opće medicine
  Nataša Kilvain, dr.med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 213-759

  PatronažaTelefon +385 51 211-919


  Studentska 1, Rijeka

  Ordinacija opće medicine
  Mila Feri-Matić Puljar, dr.med., specijalistica školske medicine – Telefon +385 51 211-586


  Srdoči 65d, Rijeka

  Stomatološke ordinacije
  Dijana Stojković, dr.med.dent. – Telefon +385 51 445-823


  Tizianova 15, Rijeka

  Mobilni palijativni timoviTelefon +385 51 323-168
  Mirela Papić Polić, dr.med.
  Marija Delić, dr.med.
  Grmaškoski Belušić Tatjana, dr.med.
  Milana Topić, dr.med.


  Turkovo 40/1, Rijeka

  Ordinacije za predškolsku djecu
  dr. sc. Gordana Pelčić, dr.med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 681-803

  Ginekološka ordinacija
  Telefon +385 51 682-093

  Stomatološke ordinacije
  Milena Batinić, dr.med.dent. – Telefon +385 51 682-075

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  Magda Rajković Ojurović, dr.med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije – Telefon +385 51 682-073

  PatronažaTelefon +385 51 681-803


  Zametska 63, Rijeka

  PatronažaTelefon +385 51 641-014


  Čavle 213, Čavle

  Ordinacije opće medicine
  Sandra Ušljebrka Šimunović, dr.med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 259-624
  Sanja Dokoza Matejčić, dr.med. – Telefon +385 51 259-868

  PatronažaTelefon +385 51 549-270


  Podkilavačka 6, Jelenje

  Ordinacije opće medicine
  Arifa Mahmić, dr.med. (zamjena Fljorina Nulleshi, dr.med.) – Telefon +385 51 296-011

  PatronažaTelefon +385 51 296-867


  Frankopanska 9, Kraljevica

  Ordinacije opće medicine
  Miranda Copetti-Modrčin, dr.med. (zamjena Nives Radošević Quadranti, dr.med.)- Telefon +385 51 281-232

  PatronažaTelefon +385 51 282-233


  Glavani 89a, Kostrena

  PatronažaTelefon +385 51 288-738

  Stomatološke ordinacije
  dr. sc. Anja Sasso, dr.med.dent. – Telefon +385 51 288-705

  Ginekološka ordinacija
  prim. Đuro Ćuk, dr.med., specijalist ginekologije i opstetricije
  prim. dr. sc. Jasna Gobić, specijalistica ginekologije i opstetricije – Telefon +385 51 401-774, 401-775


  Hreljin 229b, Bakar

  Ordinacija opće medicine
  Renata Kovačić Čuljević, dr.med. – Telefon +385 51 809-222

  Ordinacija za predškolsku djecu
  Sanja Rodić-Tomljenović, dr.med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 809-754


  Šporova jama 1, Kastav

  Ordinacija za predškolsku djecu
  Nataša Dančulović Škalamera, dr.med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 691-496

  Stomatološka ordinacija
  Arijana Jovanović Dangubić, dr.med.dent. – Telefon +385 51 691-418

  PatronažaTelefon +385 51 691-092


  Klana 213, Klana

  Ordinacija opće medicine
  Marta Zatezalo, dr.med. – Telefon +385 51 808-203

  PatronažaTelefon +385 51 808-527


  Škrljevo 308b, Škrljevo

  Ordinacija za predškolsku djecu
  Sanja Rodić Tomljenović, dr.med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 445-309


  Krasica 157, Krasica

  PatronažaTelefon +385 51 766-586


  Viškovo 15, Viškovo

  PatronažaTelefon +385 51 258-739


  Zlobin 157, Zlobin

  Ordinacija opće medicine
  Renata Kovačić Čuljević, dr.med. – Telefon +385 51 800-133

 • Kotorska 13a, Crikvenica

  Ordinacije opće medicine
  Alen Malašević, dr.med., specijalist obiteljske medicine  – Telefon +385 51 781-642
  Tereza Sajda, dr. med. – Telefon +385 51 445-185

  Radiološka ordinacija
  Veljko Markušić, dr.med., specijalist radiologije

  Ordinacije dentalne medicine
  Darija Franković Jadreško, dr.med.dent. – Telefon +385 51 782-187
  mr. sc. Sanja Špoljarić, dr.med.dent.

  PatronažaTelefon +385 51 241-855

  Med. biokem. laboratorijTelefon +385 51 242-084


  Vladimira Nazora bb, Jadranovo

  Ordinacije opće medicine
  Alen Malašević, dr.med. specijalist obiteljske medicine – Telefon +385 51 246-009


  Kralja Tomislava 24, Novi Vinodolski

  Ordinacije zdravstvene zaštite predškolske djece
  Zdenka Škorić – Kovačić, dr.med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 244-215

 • Narodnog oslobođenja 7, Čabar

  UpravaTelefon +385 51 821-081

  Ordinacija opće medicine
  Daniel Victor Šimac, dr.med. – Telefon +385 51 440-188

  Stomatološke ordinacije
  Brumini Martina, dr.med.dent. – Telefon +385 51 821-401

  Fizikalna terapijaTelefon +385 51 821-012


  Zagrebačka 5, Gerovo

  Ordinacije opće medicine
  Valentina Kovač Šestan,dr.med. (zamjena za porođajni dr Stojan Gajić) – Telefon +385 51 823-171

  PatronažaTelefon +385 51 823-171


  Goranska 7, Prezid

  Ordinacija opće medicine
  Daniel Victor Šimac, dr.med. – Telefon +385 51 822-135


  Ivana Kovača 16, Tršće

  Ordinacije opće medicine
  Zoran Adžić, dr.med. – Telefon +385 51 824-130

 • Šetalište I. G. Kovačića 1, Delnice

  UpravaTelefon +385 51 812-237, T: +385 51 812-143

  PatronažaTelefon +385 51 811-233

  Specijalistička ordinacija interne medTelefon +385 51 813-251

  Radiološka dijagnostika
  Vidica Svetličić Antić, dr.med., specijalistica radiologije – Telefon +385 51 445-306

  Fizikalna med. i rehabilitacijaTelefon +385 51 812-187

  Mobilni palijativni tim
  Danijel Premuš, dr.med. Telefon +385 51 445-866

  Med. biokem. laboratorijTelefon +385 51 811-800

  Ordinacije opće medicine
  Petar Stojić, dr.med. (zamjena za Jelenu Pavić Mamula, dr.med.)  – Telefon +385 51 811-080

  Pedijatrijska ordinacija
  Silvija Kamber, dr.med. – Telefon +385 51 811-861


  Zrinska 11, Brod na Kupi

  Ordinacije opće medicine
  Josip Skender, dr.med. – Telefon +385 51 812-237, T: +385 51 837-024


  I. G. Kovačića 18, Brod Moravice

  Ordinacije opće medicine
  Josip Skender, dr.med. – Telefon +385 51 817-179

  PatronažaTelefon +385 51 816-728


  Sveti križ 13, Fužine

  PatronažaTelefon +385 51 830-243


  Školska 6, Mrkopalj

  Ordinacije opće medicine
  Iva Pizent, dr.med. – Telefon +385 51 833-233

  Stomatološke ordinacije
  Nazif Habibović, dr.med.dent. – Telefon +385 51 833-103


  Vatrogasna 21, Ravna Gora

  Ordinacije opće medicine
  Anita Jurković Jakovac, dr.med. – Telefon +385 51 818-445

  PatronažaTelefon +385 51 818-424


  Jakova Blaževića Blaža 9, Skrad

  Ordinacije opće medicine
  Marija Skender, dr.med. – Telefon +385 51 810-690

 • Vinogradska 2b, Krk

  UpravaTelefon T: +385 51 221-155

  Ordinacija opće medicine
  Alemka Žic, dr.med. – Telefon +385 51 221-264
  Karmen Barbiš, dr.med. – Telefon +385 51 221-224

  Ordinacije za predškolsku djecu
  Ines Jurčević, dr.med., specijalstica pedijatrije – Telefon +385 51 221-506

  Radiološka dijagnostika
  mr. sc. Sonja Bjelanović, dr. med., specijalistica radiologije – Telefon +385 51 221-518

  PatronažaTelefon +385 51 221-155

  Stomatološke ordinacije
  Marina Polonio-Grdinić, dr.med. – Telefon +385 51 222-296

  Med.biokem. laboratorijTelefon +385 51 221-956


  Lina Bolmarčića 2, Malinska

  PatronažaTelefon +385 51 858-081

  Ordinacije opće medicine
  Vladimir Pereković, dr.med. – Telefon +385 51 859-194


  Varoš 19, Vrbnik

  Ordinacije opće medicine
  Marinka Tičić, dr.med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 857-010

  Stomatološke ordinacije
  Krišto Jasna, dr.med. – Telefon +385 51 857-378

 • Dominika Skopinića 4, Mali Lošinj

  UpravaTelefon +385 51 231-737

  Ordinacije opće medicine
  mr. sc. Branko Lakner, dr.med. – Telefon +385 51 238-211
  Sandra Milinković, dr.med. – Telefon +385 51 233-738

  Ivana Mračić Buljeta, dr.med.

  Stomatološke ordinacije
  Ema Saltović, dr.med.dent. (zamjena za Marko Pilaš, dr.med.dent.) – Telefon +385 51 232-119

  Spcijalistička ordinacija – kurirgija
  Borislav Matec, dr.med., specijalist kirurgije – Telefon +385 51 233-740

  Radiološka dijagnostika
  Tanja Mikuličić, dr.med., specijalistica radiologije – Telefon +385 51 232-007

  Hemodijaliza
  Kristijan Mužić, dr.med., specijalist interne medicine – Telefon +385 51 238-008

  Specijalistička ordinacija – interne medicine
  Kristijan Mužić, dr.med., specijalist interne medicine

  Stacionar s rodilištem
  Mirjana Aušperger-Mužić, dr.med., specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja – Telefon +385 51 231-844

  PatronažaTelefon +385 51 238-002

  Fizikalna medicina
  Slavica Kobale – Telefon +385 51 238-019


  Turion 26, Cres

  Ordinacije opće medicine
  Biserka Šupraha, dr.med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 572-214

  PatronažaTelefon +385 51 572-220

 • Stube dr. V. Ekl 1, Opatija

  UpravaTelefon +385 51 271-852

  Ordinacije opće medicine
  Ingrid Kinkela Baričević, dr.med., sepcijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 271-363

  Ordinacije medicine rada
  Mirjana Blažević, dr.med., specijalistica medicine rada – Telefon +385 51 272-308

  PatronažaTelefon +385 51 271-476

  Med. biokem. laboratorijTelefon +385 51 271-194


  Nova cesta 97, Opatija

  Ordinacije za predškolsku djecu

  doc. dr. sc. Sanja Brajnović – Zaputović, dr.med., specijalistica pedijatrije

  Radiološka dijagnostika
  Sonja Bačić Požgaj, dr.med., specijalistica radiologije – Telefon +385 51 271-265

  Okulistika
  Nenad Radić, dr.med., specijalist oftalmologije – Telefon +385 51 271-052


  IX Rujna 3, Lovran

  Ordinacija opće medicine
  Viktor Simonović, dr.med. (zamjena za Marin Tripar, dr.med.) – Telefon +385 51 292-080

  Ordinacije za predškolsku djecu
  mr. sc. Suzana Surijan, dr.med, specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 291-042


  Cesta dalmatinskih brigada 30b, Matulji

  Ordinacije opće medicine
  Iris Šaftić Kanič, dr.med. – Telefon +385 51 275-303

  Irena Markić, dr.med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 274-800
  Majda Jurčec, dr.med., specijalistica obiteljske medicine – Telefon +385 51 445-121

  Stomatološke ordinacije
  Jasna Butorac Glomazić, dr.med.dent. – Telefon +385 51 277-104

  Ordinacije za predškolsku djecu
  Jasna Žirovnik, dr.med., specijalistica pedijatrije – Telefon +385 51 276-725

  Ginekološka ordinacija
  Edmond Paljušaj, dr.med., specijalist ginekologije – Telefon +385 51 276-719

  PatronažaTelefon +385 51 276-706

 • Lopar 487, Lopar

  Ordinacije opće medicine
  Kristina Hendija, dr.med. – Telefon +385 51 775-165


  Palit 143a, Rab

  UpravaTelefon +385 51 776-980

  Ordinacije opće medicine
  Dizdarević Aris, dr.med., specijalist obiteljske medicine – Telefon +385 51 724-284

  Dentalna medicina
  Filip Jovanić, dr.med.dent. – Telefon +385 51 440-138

  Specijalistička ordinacija – interne medicine – Hemodijaliza
  Zvonimir Španjol-Pandelo, dr.med., specijalist interne medicine – Telefon +385 51 724-506

  PatronažaTelefon +385 51 776-988

  Radiološka dijagnostikaTelefon +385 51 776-990

  Med.biokem. laboratorijTelefon +385 51 724-290

 • J. Mamule bb, Gomirje

  Ordinacije opće medicine
  Tihomir Umiljenović, dr.med. – Telefon +385 51 878-148


  Dobra 20, Vrbovsko

  UpravaTelefon +385 51 875-838

  Ordinacije opće medicine
  Tihomir Umiljenović, dr.med. – Telefon +385 51 875-103

  Ginekologija

  Csik Mirko, dr.med., specijalist ginekologije i opstetricije

  doc. dr. sc. Stanislav Rupčić, specijalist ginekologije i opstetricije

  PatronažaTelefon +385 51 875-838

  Fizikalna medicina i rehabilitacija

  Dražen Francetić, dr.med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – Telefon +385 51 875-147

  Stomatološke ordinacije
  Ante Brekalo, dr.med.dent. – Telefon +385 51 875-275
  Monika Kovačić, dr.med.dent. – Telefon +385 51 445-692