11111

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Primorsko –goranska županija i pruža zdravstvene usluge na području čitave županije (ukupno 3.582 km2, 14 gradova i 22 općine te 536 naselja u sastavu gradova i općina).
Ovakav županijski Dom zdravlja je nastao 2003. godine udruživanjem 9 Domova zdravlja (Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko)

Dom zdravlja zapošljava 720 djelatnika, a od toga više od 600 zdravstvenih djelatnika.
Osnovna djelatnost Doma zdravlja je pružanje zdravstvenih usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite što se provodi kroz obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju, dentalnu medicinu, patronažnu službu, medicinu rada i laboratorijsku dijagnostiku. Uz ove djelatnosti Dom zdravlja pruža i određene usluge u okviru sekundarne zdravstvene zaštite – RTG dijagnostika, interna medicina, oftalmologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija, kirurgija, oralna kirurgija, dentalna protetika, ortodoncija. Osim navedenih Dom zdravlja ima hemodijalizu na Rabu i Malom Lošinju, stacionar s 14 kreveta također na Malom Lošinju, te 5 mobilnih timova palijativne skrbi.

Upravno vijeće

Predsjednik
Ivica Lukanović, dipl. ing. građ.
Članovi:
Lana Babić, mag. oec.
Milan Ivaniš, dr. med. dent.
Emina Grgurević Dujmić dr. med., spec. radiologije
Andrea Rippl – Gotvald, bacc. med. lab. diagn.

Kontakt

Centrala: +385 51 666-000
Telefax: +385 51 337-405
E-mail: info@domzdravlja-pgz.hr

Ravnateljstvo

Ravnatelj
doc. dr. sc. Vladimir Mozetič, dr. med., MHA
Telefon: +385 51 666-001
E-mail: ravnateljstvo@domzdravlja-pgz.hr

Zamjenik ravnatelja
Alen Šimatić, dipl. oec.
Telefon: +385 51 666-017
E-mail: ravnateljstvo@domzdravlja-pgz.hr

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo
Rozmari Tusić, mag. med. techn.
Telefon: +385 51 666-022
E-mail: glavnasestra@domzdravlja-pgz.hr

Pošaljite poruku

Ime i prezime *

E-mail adresa *

Predmet

Sadržaj poruke