11111

Javna nabava

° Plan nabave DZ PGŽ – 2018.g. (4)
° Plan nabave DZ PGŽ – 2018.g.(3)
° IZVJEŠĆE o Prethodnom savjetovanju VV-15-18(ZN-OS)
° OBAVIJEST -Prethodno savjetovanje VV-15-18(ZN-OS)
DON- ODRŽAVANJE VOZILA – ZAJ.NABAVA (DZPGŽ i ZZHM PGŽ)
II. IZJAVE
III. ESPD obrazac
Troškovnik GRUPA 1 – DZ PGŽ
Troškovnik GRUPA 2 – ZZHM PGŽ
° Plan nabave DZ PGŽ-2018.g.(2)
° Plan nabave DZ PGŽ-2018.g
° Obavijest o postojanju sukoba interesa 13.10.2017.
° 9. PLAN NABAVE ZA 2017.G. (9.)
° 8. PLAN NABAVE ZA 2017.G. (8.)
° 7. PLAN NABAVE ZA 2017.G. (7.)
° 6. PLAN NABAVE ZA 2017.G. (6.)
° 5. PLAN NABAVE ZA 2017.G. (5.)
° 4. PLAN NABAVE ZA 2017.G. (4.)
° 3. PLAN NABAVE ZA 2017.G. (3.)
° 2. PLAN NABAVE ZA 2017.G. (2.)
° 1. PLAN NABAVE ZA 2017.G. (1.)
° Plan nabave DZ PGZ 2016
° Plan nabave DZ PGZ 2016 (2) Izmjena i dopuna
° Dom zdravlja PGŽ¸Plan nabave za 2016 (3.)Izmjena i dopuna
° Dom zdravlja PGŽ,Plan nabave za 2016 (4.)Izmjena i dopuna
° Dom zdravlja PGŽ,Plan nabave za 2016 (5).Izmjena i dopuna
° Dom zdravlja PGŽ,Plan nabave za 2016 (6) Izmjena i dopuna
° Dom zdravlja PGŽ,Plan nabave za 2016 (7) Izmjena i dopuna
° Dom zdravlja PGŽ,Plan nabave za 2016 (8) Izmjena i dopuna
° Mala i velika vrijednost
° Plan nabave DZ PGZ 2015 (3)
° Plan nabave DZ PGZ 2015 (2) Izmjena i dopuna 04.05.2015.
° Plan nabave DZ PGZ za 2015 od 29.12.2014. – Velika i mala vrijednost
° Plan nabave DZ PGZ 2014 (1) 13.03.2014.
° Plan nabave DZ PGZ 2014 (2) 03.06.2014.
° Plan nabave DZ PGZ 2014 (3) 02.10.2014.
° Plan nabave DZ PGZ 2014 (4) 30.12.2014.