11111


Kontakt podaci

Kontakt Krešimirova 52a, Rijeka


Telefon +385 51 666-000
Fax +385 51 337-405


Dom zdravlja PGŽ


Dežurstva

Opća medicina
Dežurstva Subota, nedjelja, blagdani: 8-20h


Pedijatrija
Dežurstva Subota, nedjelja, blagdani: 8-20h

Stomatologija
Dežurstva Radnim danom: 20-24h
Dežurstva Subota, nedjelja, blagdani: 8-24h


Kvarner Health Member

Projekti

Selfie logo


Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Primorsko –goranska županija i pruža zdravstvene usluge na području čitave županije (ukupno 3.582 km2, 14 gradova i 22 općine te 536 naselja u sastavu gradova i općina).
Ovakav županijski Dom zdravlja je nastao 2003. godine udruživanjem 9 Domova zdravlja (Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko)

Dom zdravlja zapošljava 746 djelatnika (a od toga više od 600 zdravstvenih djelatnika).
Osnovna djelatnost Doma zdravlja je pružanje zdravstvenih usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite što se provodi kroz obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju, dentalnu medicinu, patronažnu službu, medicinu rada i laboratorijsku dijagnostiku. Uz ove djelatnosti Dom zdravlja pruža i određene usluge u okviru sekundarne zdravstvene zaštite – RTG dijagnostika, interna medicina, oftalmologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija, kirurgija, oralna kirurgija, dentalna protetika, ortodoncija. Osim navedenih Dom zdravlja ima hemodijalizu na Rabu I Malom Lošinju, stacionar sa 14 kreveta također na Malom Lošinju, te 5 mobilnih timova palijativne skrbi.